What I’ve learned from my first month in London

Det er den nittende oktober i dag. For en måned siden på denne datoen, en tidlig morgen i september, flyttet jeg til London. Venninnene mine kjørte meg til flyplassen, og jeg gikk gjennom sikkerhetskontrollen og videre til gaten med den mest surrealistiske følelsen i kroppen. “Hva skjer nå? Hva faen er det egentlig som skjer nå?” og svaret var at jo, det som skjer er at jeg gjør det jeg har drømt om i årevis. Nå har jeg levd her noen uker, skapt en hverdag rundt meg med skole og venner og middager som må lages. Jeg har blitt kjent med området rundt meg, jeg kan gå på rett tube nesten i blinde, jeg har en lokalbutikk, det er her jeg bor.

Følelsen i kroppen er like surrealistisk som den var for en måned siden, men alt annet har endret seg. På én måte virker det som om jeg nettopp var hjemme, og at tiden her har gått uendelig fort. På en annen måte føles det ut som om jeg har bodd her for alltid allerede, for alt der hjemme virker så fjernt. Realiteten er at jeg har vært her fire uker og to dager. Det er ikke så veldig lenge, men det er lenge nok til at jeg har erfaringer kun av den store omveltningen det var å komme hit. Nå tenkte jeg å dele noen av de tingene jeg har lært etter min første måned i mitt nye hjem.

Untitled

Jeg har lært at..

 1. Å være selvstendig er noe av det viktigste man kan lære seg å være
 2. Å følge drømmen sin er akkurat like fantastisk og skummelt som det virker
 3. Det skal være skummelt, for er det ikke skummelt så er det ikke verdt det
 4. Nord-Norge er det vakreste stedet i hele verden, men langt fra like spennende som London
 5. Man burde følge med på menneskene man går forbi, og ikke på telefonen, menneskene her er så inspirende
 6. Et nytt språk og en ny kultur er ikke egentlig så utfordrende. Noen språkfeil her og der, og google translate til tider, men ellers mye latter og komiske samtaler om hvordan ting er annerledes her sammenlignet med hjemme
 7. Å spise, drikke alkohol, gå på museum og slikt er kjempebillig her i London, men transport derimot, ouch
 8. Man ikke må glemme alle der hjemme i spenningen av alt det nye, det er viktig å finne tid til å ringe venner og familie mellom alle London-eventyrene
 9. Jeg aldri vil slutte å utforske og oppleve, nå når jeg først har fått smaken på alt dette nye, vil jeg bare oppleve og lære enda mer
 10. Livet er verdt å leve

Dette blogginnlegget er første innlegg i en bloggutfordring jeg og noen andre bloggere har begitt oss ut på. Ukens tema er “Hva jeg har lært”, og du kan se hva mine medbloggere har skrevet om her:

Translation:

It is October 19th today. On this date a month ago, an early morning in September, I moved to London. My friends drove me to the airport and I went through security and to my flight with the most surreal feeling in my body. “What’s happening now? What the hell is really happening?” and the answer was that yes, what’s happening is that I’m doing what I’ve been dreaming about doing for years. Now I have lived here in London for a few weeks, I have created a life around me with school and friends and meals to cook. I’ve gotten to know the area, I can find the right tube nearly with my eyes closed, I have a local shop, this is where I live.

The feeling in my body is as surreal as it was a month ago, but everything else has changed. In one way it seems like I was just at home and that time here has gone incredibly fast. In another way, it feels as though I’ve lived here forever already, for everything at home seems so distant. The reality is that I have been here four weeks and two days. It’s not very long, but it’s long enough to experience the major change it was to come here. Now I thought I’d share some of the things I’ve learned from my first month in my new home.

I have learned that..

 1. Being independent is one of the most important skills you can learn
 2. Following your dreams is just as amazing and scary as it seems
 3. If it’s not scary, it’s not worth your time
 4. Northern Norway is the most beautiful place in the world, but not nearly as exciting as London
 5. You should always pay attention to the people you walk past, everyone here is so inspiring
 6. A new language and a new culture isn’t that challenging. A few mistakes here and there, and the need of google translate at times, but other than that there’s a lot of laughter and comical conversations about how things are different here compared to home
 7. Eating, drinking alcohol, going to the museum etc are really cheap here in London, but transport, however, ouch
 8. It’s important to remember everyone back home in all the excitement, in between all of the adventures in London, find time to call family and friends
 9.  I never want to stop exploring, now that I’ve got a taste for this, I just want to experience and learn even more
 10. Life is worth living

This blog post is my first blog post in a challenge that I’ve begun along with a few other bloggers. This week’s theme is “What I’ve learned..” Scroll up and press the links I’ve posted to have a look at the other blogs and their take on the challenge.

I'm Martine, a bubbly and talkative twenty-one-year-old who's currently living in London. I love friendly people, sad films, silly movies, photography and blogging. Especially blogging.

4 Comments

I'd love it if you left a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.