Sunday Positivity #1

Etter jeg skrev blogginnlegget om hvordan jeg jobber for å bli et mer positivt menneske, har jeg tenkt på flere måter jeg kan praktisere positivitet. Derfor tenkte jeg å starte opp en ny, liten spalte på bloggen som forhåpentligvis kan skape litt positivitet i en travel hverdag, både for deg og meg!
//After I wrote my blog post about how I’m trying to become a more positive person, I’ve been thinking more about other ways I can practice positivity. That’s why I’ve decided to start up a new, small column on the blog. Hopefully, it will create some positivity in a busy everyday life, for both you and me!
On the Brighton Pier
Becoming a more positive person

Etter inspirasjon fra dagboken jeg snakket om i mitt originale positivitets-blogginnlegg, vil denne spalten være i listeform. Hver søndag vil jeg reflektere over uken jeg nettopp har gått gjennom, og finne tre fine ting i løpet av uken som jeg er takknemlig for. Dette kan være noe som har skjedd, noe jeg har gjort, eller noe jeg har følt på. Rett og slett positive ting fra uken.

Jeg vil også nevne ukens takknemlige tanke og én ting jeg kunne gjort for å gjøre uken enda bedre. Dette vil bli en påminnelse om ting jeg kan gjøre bedre neste uke. For eksempel: “ikke si ja til mer enn jeg makter, ta tid til å slappe av og ta vare på meg selv”

Innlegget vil bli kort og enkelt, sånn at det blir gjennomførbart hver søndag. Det hadde vært skikkelig hyggelig om du som leser innlegget også kan fylle ut listen i kommentarfeltet, på den måten kan vi alle føle på litt mer positiviet!

//I’ve been heavily inspired by the journal I wrote about in my original positivity blog post, this column will be in the form of a list. Every Sunday I’m going to reflect on the week that’s just ended, and focus on three nice things I’m grateful for that has happened during the week. I can be something that has happened, something I’ve done or something I’ve been feeling. Some positivity from my week, plain and simple!

I will also mention a thought of gratefulness, and one thing I could have done to make the week even better. This will hopefully work as a reminder for something I can do in the next week to make it better. For example: “don’t say yes to more things than I have energy for, take time to relax and treat myself”

The weekly blog post will be nice and short, to make it doable each and every Sunday. It would be lovely if you filled in the list and put it in the comment section, that way we can all feel more positive!

On the Brighton Pier
What am I grateful for this week?

Ukens takknemlige tanke:

Jeg er takknemlig for at jeg har muligheten til å bo i London.

Tre fine ting som har skjedd denne uken:

  • Constanca og jeg satt ved stuebordet hele lørdagskvelden og lagde vegansk sushi mens vi snakket om alt fra seriøse temaer til favorittmusikken vår.Det var godt med en rolig kveld inne, det trengte jeg.
  • I dag dro Herman og jeg på kafé for å jobbe med skolearbeid. Jeg har gledet meg til søndag hele uken, fordi jeg elsker å sitte på kafé og jobbe. Jeg blir så mye mer motivert i koselige omgivelser (med en stor kopp karamell macchiato hehe)
  • Jeg gjorde en innsats for å publisere den nyeste Youtube-videoen min. Jeg ble skikkelig fornøyd med den og følte meg stolt over at jeg endelig redigerte den ferdig.

Noe jeg kunne gjort for å gjøre uken enda bedre:

Jeg kunne brukt mindre tid på å bekymre mer over ting før de skjer. Jeg kan ikke kontrollere fremtiden uansett hvor hardt jeg prøver, så det er ikke noe poeng i å prøve.

//Something I was grateful for this week:

I’m grateful that I get the opportunity to live in London.

Three lovely things that happened this week:

  • Constanca and I sat at the living room table all Saturday evening, making sushi and chatting about everything from deep things, to our favourite music. I really needed a quiet night in, so it was a really nice time.
  • Herman and I went to a coffee shop today to work on our coursework. I’ve been looking forward to Sunday all week just because I love working in a coffee shop. I feel so much more motivated in a cosy environment (and with a big cup of caramel macchiato hehe)
  • I made an effort to publish my new Youtube-video. I feel like it turned out really well, and I’m proud of myself for finally finished editing it.

Something I could have done to make the week even better:

I could have spent less time worrying about events before they take place. I can’t control the future however hard I try, so there’s no point in trying.

 

I'm Martine, a bubbly and talkative twenty-one-year-old who's currently living in London. I love friendly people, sad films, silly movies, photography and blogging. Especially blogging.

I'd love it if you left a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.