Happy new year

Hei totusenogsytten, og hei lille nettstedet mitt. Godt og se deg igjen.

Byen min var dekket i et tykt lag hvit snø da jeg våknet den første januar. Det var som en sånn klisjefylt metafor for blanke ark, en ny start. Som hvert år er jeg egentlig akkurat den samme som før kalenderen viste 2017, og det er helt ok. Jeg innviet likevel året med en tur til frisøren. Der kunne jeg drikke fruktte og høre stormen rase utenfor mens jeg fikk lysere lokker.

Hey 2017, and hey my small page on the Internet. Good to see you again.

My city was covered in a layer of white snow when I woke up on January the 1st. It was like a cliché metaphor for blank pages, a fresh start. Like every year, I’m pretty much the same as before the calendar showed 2017, and that’s okay. Nevertheless, I started off the year with a trip to the hairdresser. I had a cup of fruit tea while I heard the storm race outside, and the hairdresser bleached my hair.

Blanke ark
2016My bedroom wall in London is filled with memories from 2016. Slightly askew as always.
Blanke ark
Ellers har jeg skrevet tekster og uhorvelig mange elendige dikt over ferien. Om en ukes tid reiser jeg tilbake til London igjen for et nytt semester. Jeg har vært hjemme i Bodø bare noen få uker, likevel har jeg savnet London og menneskene der litt for masse. Den beste avgjørelsen min i hele 2016 var å flytte, og jeg er så glad for at det er en avgjørelse som varer inn i det nye året. Other than that, I’ve written texts and a lot of lousy poems over the holidays. In about a week I’m traveling back to London again for a new semester. I’ve been home in Bodo for just a few weeks, yet I’ve missed London and the people there a lot. My best decision of 2016 was moving to London, and I’m so glad that it’s a decision that’s gonna lasts into the new year.

I'm Martine, a bubbly and talkative twenty-one-year-old who's currently living in London. I love friendly people, sad films, silly movies, photography and blogging. Especially blogging.

2 Comments

I'd love it if you left a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.