Turtles All the Way Down – Book of The Month

[one-half-first]

Skilpadder hele veien ned av John Green

På en skala fra 1 til 5, hvor mange stjerner gir jeg den:

???

Noen tanker om boken:

Skilpadder hele veien ned må være John Green sin mest realistiske ungdomsroman til nå. Selv om den er full av mysterier å drømme seg bort i, føler jeg den er mer virkelighetsnær enn mange av John Green sine tidligere bestselgere.

Jeg har hatt fantastiske leseropplevelser med romaner som Faen ta skjebnen og Hvem er du Alaska?, man kan ikke stikke under en stol at de har noe pretensiøst og usunt over seg som kanskje ikke er det beste å lese for unge og lettpåvirkelige mennesker. Karakterer som Alaska og Gus har etter min mening gitt et uriktig bilde på hvordan det er å være ungdom, og ofte romantisert det å slite mentalt. Det finner jeg problematisk. Hovedpersonen Aza i Turtles All The Way Down, derimot, er mye mer rå og ekte enn tidligere karakterer. Her har John Green skrellet bort de pretensiøse lagene, og latt leseren bli kjent med en virkelig sårbar og realistisk karakter. Det likte jeg!

[/one-half-first]
[one-half]

//Turtles All the Way Down by John Green

On a scale from 1 to 5, how many stars do I give:

???

My thoughts on the book:

Turtles All the Way Down to be one of the most realistic young adult novels John Green has written. It might be filled with mysteries to delve into, but it’s closer to real life than any of his other best seller books.

In the past, I have had amazing reading experiences with novels like The Fault in Our Stars and Looking for Alaska, but you can’t ignore the fact that those stories have something pretentious and unhealthy over them, which might not be good for young and easily affected people to read. Characters like Alaska and Gus have in my opinion given a false impression about what it’s really like to be a teenager, and even romanticized what it’s like to struggle mentally. I’ve found that to be quite problematic. However, the main character named Aza in Turtles All the Way Down is more of a raw and real character. In this novel, John Green have peeled those pretentious layers off, and he lets the reader get to know a truly vulnerable and realistic character, which I really like!

[/one-half]

[one-half-first]

Hva likte jeg best?

Det jeg likte best med denne boken er måten John Green skriver om angst og tvangstanker, og hvordan det er å leve med dette. Uten å røpe for mye av boken vil jeg si at jeg likte at denne romanen snakket om hvor tøft det faktisk er, uten å feie det bort til fordel for en eventyr-lignende avslutning.

Hva likte jeg minst?

Noen ganger følte jeg at historien ga meg litt lite, og jeg skulle ønske vi kunne komme tettere inn på de forskjellige karakterene. For å være ærlig har jeg likt selve historiene i John Green sine tidligere romaner bedre, men det er likevel noe med det realistiske og ekte over denne historien som gjør den til en historie jeg tenker er mer verdt å lese.

Ville jeg anbefalt denne boken videre?

Hvis du er en ungdom som trenger nytt lesestoff, eller du er som meg og alt har lest John Green og ville se hva denne nye romanen dreier seg om; da er Skilpadder hele veien ned verdt tiden din.

Liker du John Green?

[/one-half-first]
[one-half]

//What did I like the most?

What I liked the most about this novel is the way John Green writes about what it’s like to struggle with anxiety and OCD. I just want to say, without spoiling too much, that I really liked how this novel covers in seriousness how hard it actually is to live with those mental issues, instead of brushing them off in favour of a fairytale ending.

What did I dislike the most?

Sometimes while reading I felt like the story didn’t give me enough, and I wished I could feel more connected to the different characters. If I’m being honest, I feel like other novels by John Green have been more enjoyable, but there’s still something about the honesty and realness of this story that makes it better than previous ones.

Would I recommend this book to someone else?

If you’re a young person in want of something new to read, or you’re like me and you’ve read every other John Green novel and you want to see what this new one is like; Turtles All the Way Down will be worth your time.

Do you like John Green?

[/one-half]

No Comments

I'd love it if you left a comment