Northern Lights – Book of The Month

Det gylne kompasset av Philip Pullman

På en skala fra 1 til 5, hvor mange stjerner gir jeg den:

?????

Noen tanker om boken:

Åh, denne boken her altså. Hjerte hjerte hjerte. Det gylne kompasset er første bok i en trilogi jeg virkelig elsket som barn. Dette var favorittserien min helt til jeg oppdaget Harry Potter et par år senere. I år ga Philip Pullman ut første bok i en helt ny serie som eksisterer i samme univers som Det gylne kompasset. Perfekt mulighet til å lese favorittbøkene mine på nytt igjen for å friske opp minnet til den nye boken.

Jeg bestemte meg faktisk for å prøve ut Audible for første gang, fordi det er så mange som liker det. Frem til nå har jeg vært trofast mot roman i vanlig bokform, uten å benytte meg av noen ny teknologi. Men til den lange flyturen til Melbourne tenkte jeg at det ville passe fint å endelig prøve ut lydbok-formatet. Jeg elsket det!

Nå kan jeg “lese” hele tiden. Favoritt-tiden min er nå når jeg går til Universitetet om morgenen, lager middag, og ligger i sengen for å sove, for da kan jeg lytte til ei bok. I løpet av januar har jeg pløyet meg gjennom 27 timer med lydbok, jeg er helt hekta.

//Northern Lights by Philip Pullman

On a scale from 1 to 5, how many stars do I give:

?????

My thoughts on the book:

This book you guys. Love love love. Northern Lights is the first book in a trilogy by Philip Pullman that I absolutely loved as a child. This was my favourite books until I discovered Harry Potter a couple of years later. This year Philip Pullman published a new book in a series that’s set in the same universe as Northern Lights. It was the perfect opportunity to reread the trilogy before getting the new book.

I actually decided to try out Audible for the first time too, since everyone seems to love it. Up until now I’ve been fiercely loyal to novels in the traditional book form, and not taken on any new technology. But before my long flight to Melbourne, I decided it would be a good opportunity to try out listening to books instead of reading them. I loved it!

Now I can “read” all the time. My favourite parts of the day now are walking to uni in the morning, making dinner and laying in bed to sleep, because I can do it while listening to my audiobook. Through January I managed to listen to 27 hours of Audible. I’m addicted.

 

Noe som overrasket meg er hvor utrolig avansert språket er i disse barnebøkene. Jeg kan ikke tro at jeg klarte å lese hele trilogien i en alder av ni år, og faktisk forstå dem? Nå, som tjue år, koser jeg meg skikkelig med historien og føler at språket (på engelsk denne gang) er akkurat på mitt nivå. Med andre ord er jeg imponert over ni år gamle meg, og lurer på hvor all den intelligensen ble av da jeg vokste opp.

Jeg elsker denne historien like mye nå, som da jeg var et barn. Den er virkelig noe for seg selv. Philip Pullman har vevd et univers som er så full av fantasi og underverker at man bare vil fordype seg enda lengre ned i historien. Pullman har fått mye ros for sin skrivemåte, og jeg kunne ikke vært mer enig. Han er en mester med ord.

//When listening to the audiobook I was surprised to hear how advanced the language was. I can’t believe I was able to read the books and understand them at the age of nine. Now, as a twenty-year-old, I’m thoroughly enjoying the story and I feel like the language (in English this time) is on my level. In other words, I’m impressed by nine-year-old me and I’m wondering where all that cleverness went as I grew up.

I love this story just as much now as I did as a child. It’s truly a story like no other. Philip Pullman manages to create a world so full of wonders that you just want to immerse yourself all the way. Pullman has received a lot of praise for his writing style, and I really couldn’t agree more. He’s a master with words.

Hva likte jeg best?

Lyra Belacqua. Lyra er den perfekte hovedperson, modig, sta, snill, og langt fra feilfri. Jeg kan huske alle disse karakterene fra barndommen min, og det er deilig å hilse på dem igjen. Lyra var en stor inspirasjon for meg som barn, og på mange måter var hun min beste venn.

Hva likte jeg minst?

Philip Pullman skriver fantastisk, men noen ganger blir det litt langdrag. Enkelte kapittel føles litt overflødig, som om han bare inkluderer dem for å lage en setting for verdenen hans, og ikke for å dra historien videre. Egentlig syns jeg det bare er fint, for jeg elsker å lese/lytte til ordene hans om denne verdenen han har skapt, men for andre som åpner boken for plottet og spenningen kan det bli litt kjedelig.

Ville jeg anbefalt denne boken videre?

Dette er helt klart en bok og en trilogi jeg vil lese for mine egne eventuelle barn, og jeg vil absolutt anbefale den til hver voksen som liker fantasi eller vil bli inspirert av fantastisk skriving.

//What did I like most?

Lyra Belacqua. Lyra is the perfect main character. She’s brave, stubborn, kind, but far from faultless. I can remember all of these characters from my childhood, and it’s lovely to say hi to all of them again. Lyra was a great inspiration to me as a young girl, and in many ways, she was my fiercest friend.

What did I dislike most?

Philip Pullman is an amazing writer, but sometimes it can get a bit boring. A few of the chapters feel excess as if he wrote them just to expand on his world, and not to drive the story further. I didn’t really mind this because I love listening/reading Pullman’s words describing this world he has created. But to others who open the book to read the actual story, this might get boring.

Would I recommend this book to someone else?

This is definitely a novel and a trilogy I will read to my own children one day (if I have them). I would also recommend this to any adult who enjoys fantasy or would like to be inspired by the wonderful writing.

I'm Martine, a bubbly and talkative twenty-one-year-old who's currently living in London. I love friendly people, sad films, silly movies, photography and blogging. Especially blogging.

4 Comments

I'd love it if you left a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.