How to become a positive person (my journey)

Her om dagen opplevde jeg noe så hyggelig som å få en Shoutout på Instagram. En herlig reise-fotograf jeg har blitt kjent med via Sosiale Medier delte et screenshot av feeden min på hennes Instagram Story, og beskrev meg som “den alltid søte og positive Martine”. Det gjorde virkelig dagen min!

Det komiske var derimot at vennene mine reagerte med latter da de så dette. “Positiv? Hah!” ble reaksjonen. De har et poeng… Jeg har alltid vært den negative i gjengen. Hun med den mørke humoren og dryppende sarkasmen. Det er ikke det at jeg er sur og bitter, for jeg er egentlig veldig sprudlende i møte med andre. Det er mer at jeg har lett for å se det verste i situasjoner, og deretter spiller på det med humor, men også med unødig negativitet.

//Something really nice happened the other day; I got a shoutout on Instagram! A lovely travel-instagrammer I’ve got to know through Social Media shared a screenshot of my feed in her Instagram Story. She described me as the “always cute and positive Martine”. That really made my day!

The ironic thing, however, was that my friends reacted by laughing when they saw this. “Positive? Hah!” was their reaction. They do have a point… I have always been the negative one in the friend group. I’ve been the one with the dark sense of humour and dripping sarcasm. It’s not that I’m an angry person because I am actually quite cheery and bubbly when I talk to people. I’m just quick to see the worst in a situation, and then spend unnecessary time being negative about it.

August sun

Jeg vil jo ikke være sånn!

Ja, det kan være morsomt å spille på mørk humor og le av kjipe greier. Men det finnes et skille mellom hva som skaper humor, og hva som kun bidrar til dårlig stemning. Jeg vil nok alltid holde på min mørke humor, men jeg er lei av være “hun negative”. Derfor bestemte jeg meg tidlig i år for å aktivt jobbe for å bli et mer optimistisk menneske, med en positiv holdning. Jeg vil at når folk møter meg og blir kjent med meg, så blir de kjent med en lystig, morsom og trivelig Martine. Ei gladjente.

//That’s not how I want to be!

Yes, it can be liberating to be dark homoured and laugh over things that are shitty in life. But there’s a line between what’s funny, and what’s only creating a bad atmosphere. I will probably always be a person with a somewhat dark humour, but I don’t want to be “the negative girl” anymore. Therefore, at the beginning of this year, I decided to actively start working towards becoming a more positive person, with a positive attitude. When people meet me, I want them to get to know a cheerful, funny and nice Martine. A happy girl.

August sun

Irriterende positive mennesker

Dere vet de menneskene som konstant er glade? De som smiler med tenna mer enn strengt tatt nødvendig, og svarer “neeeida, det går så bra så!” selv når situasjonen de står overfor er dritkjip? Sånne mennesker har jeg aldri likt. Jeg har rett og slett sett på de som jævla irriterende, og nektet for at all den positiviteten kan være ekte. En gang møtte jeg et menneske som smilte bredt og lo hjertelig mens h*n sa: “Jeg har en skikkelig dårlig dag i dag, hahaha, unnskyld humøret mitt”. Hold kjeft a, tenkte jeg.

Nå vil jeg herved unnskylde for holdningen jeg har hatt. Jeg har nemlig innsett hvor fantastisk fint det må være å leve livet som irriterende positiv. Tenk å være glad uansett situasjon? Det er jo drømmen!

//Annoyingly positive people

You know those people who seem to be constantly happy? The ones that smile with their teeth more than strictly necessary, and reply “noo, it’ll be fiiiine!” to even the most horrible of situations? I’ve never liked those people. To be honest, I’ve always found them to be extremely annoying, and I’ve refused to believe that their optimism could be genuine. Once I met a person with a big smile on their face who laughed warmly when (s)he said: “I’m having a really bad day today, hahaha, sorry for my bad mood!”. Oh god shut up, I thought.

However, now I would like to take the time to apologize for my attitude. You see, I’ve come to realise just how amazing it must be to live your life as an annoyingly happy person. Imagine being happy all the time, whatever the situation? That must be the dream!

August sun

Men hva er egentlig greia med å være positiv da?

Vi mennesker tenker mellom 60 000 til 70 000 tanker om dagen. Disse tankene påvirker følelsene våre, og følelsene vi har påvirker handlingene våre. Derfor sier det seg selv at hvis flesteparten av tankene våre i løpet av en dag er negative og bekymringsfulle, vil følelsene våre bli kjipe og negative de også. Til slutt ender det opp med å bli veldig mange kjipe dager hvor man ikke føler seg bra, og man ikke får gjort de tingene man drømmer om, fordi man aldri ser vitsen i å gjøre en innsats.

“Bare tenk positivt!”

Den åpenbare løsningen er jo å tenke positivt. Da blir jo alt så mye bedre. Men herregud, det er jo sjukt mye enklere sagt enn gjort. Å få en positiv innstilling skjer ikke over natten, det krever konstant trening.

Å øve seg på å tenke positivt er faktisk ganske krevende. Derfor prøver jeg å holde det enkelt, slik at det hver dag blir et overkommelig mål. Dere aner ikke hvor mange gange jeg har sagt til meg selv: “I dag skal jeg ikke klage en eneste gang!”, for deretter å faile innen en halvtime. Dessverre er det ikke så lett å endre dårlige vaner. Derfor fokuserer jeg på å gjøre små oppgaver hver dag for å forsøke å bli litt mer positiv og glad akkurat den dagen.

//What’s the deal with positive thinking?

Humans have something like 60 000 to 70 000 thoughts going through our mind every day. These thoughts affect our feelings, and our feelings affect our actions and decisions. That means that if a large portion of our thoughts in a day is negative ones, that’s going to affect our feelings negatively too. That means you will end up with a lot of negative days where you’re not going to feel very good. You don’t get to do the things you dream about doing because you’ll never see the point in trying because of you’re negative thinking.

“Be more positive!”

The obvious solution is to start thinking more positive thoughts. Everything will be so much better with a positive attitude. But oh god, it’s hard! Getting a positive mindset isn’t something that happens overnight. You need to constantly work for it.

That is why I’m trying to keep it simple so it’s more doable in my everyday life. I can’t even count the times I’ve said to myself “Today I’m not going to complain at all! Not even once!”, just to fail at it within the first half hour. Unfortunately, it’s not so easy to change bad habits. Therefore, I focus on doing little tasks every day to slowly change my brain into being a bit more positive and happy every day.

August sun

Sjekk deg selv: er du med på å styrke tanken om at negativitet er kult?

Det viktigste man gjør er å omringe seg med positive mennesker. Jeg pleide å ha en vennegjeng som levde av rein pessimisme. Det ble et veldig usunt miljø. Selvfølgelig kan jeg ikke klandre dem, de var jo omringet av negative mennesker selv (nemlig meg).

Løsningen er å ta en sjekk på deg selv og vennegjengen. Oppfordrer du og vennene dine hverandre til å klage? Har dere en negativ holding til alt, uten å prøve å lette på hverandre sitt dårlige humør? Sutrer dere mer enn dere snakker om andre, hyggelige, ting? Si ifra! Hvis du innser at vennene dine drar deg ned, kan du snakke med dem og foreslå at dere kollektivt kan slutte å klage, og heller oppfordre hverandre til å snakke om trivelige ting.

Dette gjør jeg stadig vekk med den herlige vennegjengen jeg har nå. Vi ler masse av mørk humor, og trives egentlig godt som “bitre og negative”, men kun så lenge vi holder en ironisk distanse til det! De gangene vi merker at humoren har forsvunnet litt, og det for det meste bare er kjip sutring, pleier en av oss å ta et grep og si “hei jenter, nå skjerper vi oss!”. Det er ikke så vanskelig! Bare avbryt negativiteten, og fortell om noe koselig i stede. Vær raus med hjerte-emojiene i gruppechatten, foreslå at dere finner på noe hyggelig, fortell en vits! Det funker.

//Check yourself: Are you feeding into the assumption that negativity is cool?

The most important thing you can do is to surround yourself with positive people. I used to be in a friend group that lived of off pure pessimism. It was a very unhealthy environment. I can’t blame them of course, they were surrounded by negative people too (which was me).

The solution is to check yourself and your friend group. Do you and your friends encourage each other to complain? Do you have a negative attitude towards everything, without trying to cheer each other up? Are you spending more of your time together whining and complaining, instead of chatting about nice things? Speak up! If you find that your friends are bringing you down, raise the issue with them and suggest that you collectively make an effort to complain less. Encourage them, and yourself, to talk about pleasant things instead.

I do this all the time with the lovely friend group I’m in now. We all have a dark sense of humour and we all kind of enjoy being “bitter and negative”, but only if we keep an ironic distance to it! If we suddenly realise that the humorous part of it has disappeared, and we’re in fact only being whiny and not funny, one of us tend to speak up and say “hey girls, let’s stop this and talk about something nice” It’s not that hard! Just break of the negativity by raising a nice topic for discussion instead. Be generous with the heart-emojis in the group chat, suggest you get together and do something nice, or tell a joke! It works.

August sun

Hvordan jeg sakte men sikkert blir et mer positivt menneske

Det som gjorde den virkelige endringen for meg, var å innføre én fast, god, vane i hverdagen min. Hvis man ønsker å slutte med dårlige vaner, må man rett og slett bytte dem ut med noen gode. Jeg begynte å ta i bruk en enkel dagbok-metode, som går ut på å starte og slutte dagen med takknemlighet og positive tanker. Dagboken heter “The Five Minute Journal”, og har virkelig blitt en livredder for meg.

Fem minutter av positivitet om dagen

Ideen går ut på å bli et gladere menneske ved å bruke de 5 viktigste minuttene dine i løpet av en dag til å tenke gode tanker. Vanligvis har jeg startet dagen med å sjekke telefonen. Jeg bruker flere minutter på å scrolle Instagram, svare meldinger og sjekke varslene på ulike apper. Det er SÅ lett å møte på noe som starter dagen dårlig.

Bare det å sjekke telefonen er en stressende start i seg selv. Før man har rukket å sette seg opp i senga har man allerede blitt påminnet kjipe gjøremål man har fremfor seg og fæle nyheter om ting som skjer rundt i verden. Selvfølgelig er det viktig å holde seg oppdatert på nyheter, men det hjelper ingen om du starter dagen på en sånn måte.

I stede har jeg gjort det til en vane å ha dagboken min ved sengekanten, og strekke meg etter den med det samme jeg våkner. Jeg tvinger meg selv til å slå av alarmen og legge telefonen med skjermen ned, selv om jeg ser at det har poppet opp varsler over natten. De førse minuttene av dagen min bruker jeg på å fylle inn denne listen:

//How I’m slowly becoming a positive person

The thing that made the real change for me was introducing one solid, good routine in my daily life. If you want to end bad habits, you can just swap them out with a good habit instead. I introduced a simple diary method, which is beginning and ending my day with gratitude and positive thoughts. The diary is named “The Five Minute Journal”, and it has been an absolute lifesaver.

Five minutes of positivity a day

The idea is to become a happier person by using your 5 most important minutes during a day to think positive thoughts. My bad habit is to start my day by checking my phone. I spend god knows how long scrolling Instagram, responding to messages and checking notifications on every single app. It’s SO easy to bump into something that will make your day bad before it’s even started properly.

Just checking your phone, in general, will bring an element of stress into your morning. Before you’ve managed to get out of bed, you have already been reminded of the boring chores you have ahead of you that day, and you’ve been informed about all the terrible news from disasters and wars happing around the world. Of course, it’s important to be informed, but it’s not going to help anyone if you start your day in such a negative manner.

So instead, I’ve introduced the habit of having my diary at the edge of my bed at all times, and grab it as soon as I wake up, instead of my phone. I force myself to turn off my alarm, and put the phone with the screen down, even though my curiosity wants me to check the notifications that have popped up overnight. The first few minutes of my day I spend filling out this list:

August sun

Tre ting jeg er takknemlig for, og tre ting som vil gjøre dagen min bra

Det som er så fint er at man trenger ikke prestere. Man trenger ikke skrive en ny storslått ting man er takknemlig for hver dag, man trenger kun å virkelig mene det. Veldig ofte blir en av punktene på lista mi: “Jeg er takknemlig for denne myke og varme sengen”, for det er akkurat det jeg tenker, haha! Det viktigste er at man kjenner takknemligheten i kroppen, og minner seg selv på gode ting man er glad for å oppleve. Om det så er en varm seng, det er tross alt noe man ikke burde ta for gitt.

Det neste man skriver ned er tre ting som vil gjøre dagen bra. Her passer jeg på å alltid skrive ting jeg selv kan kontrollere. Det hjelper ikke å skrive “det vil gjøre dagen kjempebra om solen skinner”, for da er det stor sjanse for at det kun vil lede til skuffelse, ettersom man ikke kan styre om solen skinner eller ei.

Jeg pleier heller å skrive ned noe sånt som: “det vil gjøre dagen min bra om jeg kjøper meg en kaffe på kafé før skoletimen min”. På den måten har jeg ikke bare lagt en plan for å booste mitt eget humør, jeg har også allerede skapt e mulighet for å føle ekstra takknemlighet for den koppen med kaffe jeg kjøper, fordi jeg vet at det er noe jeg unner meg selv.

En daglig bekreftelse

Den siste delen av morgenrutinen er en daglig bekreftelse til seg selv. Denne sliter jeg ofte litt med, fordi jeg rett og slett har litt lav selvfølelse for tiden. Det er ikke så lett å finne bra ting å skrive om seg selv når man egentlig ikke føler noe bra om seg selv. Man føler seg rett og slett litt falsk. Derfor prøver jeg å skrive noe som både kan være en bekreftelse til meg selv, men også en oppmuntring, som for eksempel “jeg er i stand til å nå drømmene mine om jeg bare jobber hardt nok”

//Three things I’m grateful for, and three things that will make my day a good one

The best part is, with this list you don’t have to prove yourself. You don’t have to write down this grand thing you’re grateful for every day, you only have to write down something you truly feel grateful for. Very often, my answer on this list is: “I’m grateful for this soft and warm bed”, because that’s what I’m thankful for right there and then, haha! The important thing is that you truly feel the gratefulness in your body and that you remind yourself of the things you’re happy to be able to experience. Be it your soft bed, it is definitely something we shouldn’t take for granted.

Next up is writing down three things that will make your day as good as possible. I always make sure to write down something I’m in control of myself. It’s not productive to write down something like “it will make my day awesome if the sun is shining” because then there is a great chance that it will only lead to disappointment, as one can not control whether the sun is shining or not.

Therefore, I usually write down something like: “my day will become good if I buy myself a coffee before class today”. That way, I both make a plan that’s easy to fulfill that will make my day better, and I’m introducing an element of anticipation. Now I’m thinking of the coffee I’m going to buy, which will make me even more grateful when I go out and buy it because I know it’s something I’ve decided to treat myself to.

A daily affirmation

The last part of the morning routine is writing down a daily affirmation. This is the one I most struggle with, simply because my self-esteem has been a bit low lately. It’s not that easy to write down a positive affirmation when you struggle to come up with something truly good to say about yourself. I just feel like I’m faking it if I’m being overly positive. Therefore, I try to write something that can both be an affirmation to myself, but also an encouragement, such as “I’m able to reach my dreams if I just work hard enough”

August sun

Avslutte dagen med en positiv holdning

Det er utrolig viktig å starte dagen med en positiv tankegang. Likevel er favorittdelen min ved denne dagboken den listen man skriver på kvelden. Det er så lett å la dagene rulle og gå, uten at man egentlig anerkjenner hva man har opplevd og følt som har brakt glede den dagen. Jeg elsker at jeg nå blir “tvunget” til å tenke på positive ting som har skjedd hver kveld. For selv om det har vært en skikkelig dritt dag, er det liksom alltid noe fint som har skjedd, og det er så viktig å huske på akkurat den tingen når man legger seg for å sove.

Før jeg legger meg prøver jeg nå å fokusere på de fine tingene som har skjedd i løpet av dagen, i stede for å bekymre meg for den neste. Jeg skriver ofte ned ting helt enkle ting som “jeg lagde en god middag” eller “sminken min ble bra i dag”. Det er jo noen dager hvor man sliter skikkelig med å finne noe positivt, for det var rett og slett en bedriten dag, men da pleier jeg å skrive “jeg kan endelig legge meg for å sove” eller “heldigvis gikk det ikke enda verre da … (bla bla dårlig skjedde)”

Dette er måten å bli mer positiv på

Man må la positivitet få en fast plass i hverdagen. Sakte men sikkert vil man merke at hjernen venner seg av negativiteten, og at det blir lettere å finne frem positiviteten i hverdagssituasjoner. Det er rett og slett sånn man blir et mer positivt menneske! Jeg merker det helt klart selv, jeg føler meg gladere og mer optimistisk enn noen gang før. Det er likevel en lang vei igjen å gå før jeg kan kalle meg selv et “irriterende positivt menneske”, men jeg er fast bestemt på å fortsette å bevege meg i den rette retningen.

Hvordan praktiserer du positivitet? Gjerne del erfaringen din med meg, jeg er motivert til å lære!

//Ending the day with a positive mindset

It’s crucial to start your day with a positive mindset. However, my favourite part of practicing this diary-method is the list I’m writing before I go to bed. It’s easy to just let the day go by without being mindful about the things that have happened that made you feel good. I love that I’m now being “forced” to remember something positive that has happened, every single night. Even on the shittiest days, there’s always possible to find something nice, and it’s those nice things we need to keep in mind when we’re going to bed.

Before I go to bed, I now try to focus on the nice things that happened during my dau, instead of already starting to worry about the next one. I often write down simple things like “I cooked a delicious dinner” or “my makeup was good today”. Some days it can be really hard to find something positive because we all have really bad days sometimes, but then I write things like: “I can finally go to bed” or “luckily it didn’t get even worse when..(whatever bad thing happened in my day)”

This is how you become more positive

You have to give positive a permanent seat at the table in your life. Slowly but surely you’ll notice that your brain is less inclined to go down the negative trail of thought, and then it will be easier to find the positivity in everyday situations. That’s really the way to become a more positive person! I’m noticing the change myself. I feel happier an more optimistic than ever before. I still have a long way to go before I can truly call myself “an annoyingly positive person”, but I’m determined to keep moving in the right direction.

How do you practice positivity? Please share your experience with me, I’m eager to learn!

Sending you positive vibes!

I'm Martine, a bubbly and talkative twenty-one-year-old who's currently living in London. I love friendly people, sad films, silly movies, photography and blogging. Especially blogging.

10 Comments

 1. Så fint innlegg, Martine. Det er viktig å tenke positive tanker! Det gjør så mye bra både for humøret og kroppen.

  Jeg prøver så godt jeg kan å notere meg noen fine ting som har skjedd i løpet av dagen hver dag. Det hjelper meg både til å være mer tilstede i øyeblikkene og til å fokusere på det som er bra. Også forsøker jeg så godt jeg kan å ikke tenke negativt når det skjer negative ting. Det er så lett å tenke “dette var dumt” når ting går skeis. Men man kan jo likså godt tenke at “dette ordna seg” eller “dette har jo ingen verdens ting å si” når det går litt på tverke. Øvelse gjør mester, tenker jeg. 🙂

 2. Tusen takk for dette innlegget, Martine. Jeg kjenner meg veldig igjen, spesielt det med å være litt sarkastisk og spøke med ting. Jeg ønsker å jobbe med meg selv for å bli mer positiv, både for min egen del og for de rundt meg. Tusen takk for tipsene, jeg setter stor pris på det <3

  1. Tusen takk for så fin kommentar <3 Jeg er glad for å høre at tipsene mine blir satt pris på. Jeg har troa på at vi begge kan legge bort den negative holdningen vår, og heller være glade og positive i stede. Men det er helt greit å være sarkastisk i blant også, hehe.

 3. for et herlig innlegg, var liksom det jeg trengte akkurat nå. jeg er 90% pessimist for da unngår jeg jo skuffelse, ikke sant? ja, et litt dårlig utgangspunkt kan du si.
  bra du nevner mobilen. så mye informasjon å ta innover seg, både gode og dårlige nyheter, men hva sitter igjen? jo, de dårlige. jeg er merkelig flink til å la den første timen på morgenen være mobilfri, men resten av dagen er den alt for nære meg. og er jeg ikke glad i nettopp den rolige morgenstunden?

  nei vet du hva, du fikk satt igang tankene mine. takk for det!

  1. Det der med å la den første timen av dagen være mobilfri høres ut som en fantastisk god idé. Det vil jeg også innføre! Jeg er glad for at du tok deg til til å lese innlegget mitt, og tenke på det i tillegg <3

 4. Elsker disse bildene av deg. Og for et fint innlegg. SÅ lenge siden jeg har sjekket bloglovin, så nå er jeg endelig up to date. En slik innstilling vil jeg også ha. Det er jammen meg ikke lett å opprettholde, hehe. Jeg tror at hvis man er seg selv bevisst så kan man lære seg selv til å få en slik innstilling. Den kommer ikke over natten. Man må øve seg på det hver dag. ♡♡♡

 5. I love this post! I could’ve written it too. My friend group in high school were SUPER negative and always angry about the world, thought they knew everything. Granted we were all teenagers but I am so happy to be not be a part of them anymore. They didn’t like me very much anyway. You’re doing great making small steps to being a happier person!

  Hannah the Mad Dog

I'd love it if you left a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.